==Inchide pagina==

DETALII GDPR:
{ UTLIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL}
   

Prezentul document reflecta angajamentul firmei noastre (Furnizor) asupra respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal si obligatiilor Revanzatorilor referitor la acestea.

Astfel, se considera ca in momentul plasarii comenzii, ambele părți (Furnizor si Revanzator) au luat la cunoștință despre prevederile Regulamentului General de Protecție ale Datelor nr. 2016-679 si au luat toate masurile necesare pentru respectarea acestora.

Datele cu caracter personal transmise de Revanzator prin intermediul aplicatiei de gestiune sau email, vor putea fi comunicate doar catre transportatorul care va livra produsele catre Clientul final. In rest, datele cu caracter personal transmise de Revanzator nu vor fi supuse niciunei dezvăluiri către terțe persoane, inclusiv subcontractanți ai Furnizorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul Contract (daca exista) sau prin prevederi legale sau emise de autoritatea de reglementare.

Datele cu caracter personal trimise de Revanzator se regasesc in documentul de transport catre Clientul final (AWB). Acesta este incarcat in platforma de evidenta comenzi prin intermediul unei conexiuni securizate (https) si este pastrat in baza de date maxim 24 de ore de la predarea comezii catre curierul trimis de Revanzator. AWB-ul este tiparit si lipit pe ambalajul produsului comandat de catre Clientul final. Este obligatia Revanzatorului sa incheie contract cu firma de curierat pentru protectia datelor cu caracter personal.

Obligatii Furnizor:

- să proceseze datele cu caracter personal provenite de la Revanzator doar in scopul livrarii/returului comenzilor, și nu pentru scopurile proprii ale Furnizorului, inclusiv pentru scopuri de marketing, sau pentru scopurile unor terțe persoane;

- să respecte și să se asigure că angajații, subcontractanții sau orice persoane acționând sub autoritatea acesteia sau în numele său respectă prevederile acestui document în vederea asigurării respectării integritatii și confidențialitatii datelor personale furnizate de Revanzator;

- să prelucreze toate datele cu caracter personal procesate și stocate doar în conformitate cu principiile de securitate ca opțiune standard, limitare și proporționalitate, în legătură cu scopuri definite, și să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal  sunt confidențiale și sunt procesate doar de personal autorizat, în conformitate cu scopurile definite;

- să notifice cu promptitudine Revanzatorul cu privire la orice cerere primită în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

- să implementeze anonimizarea ori de câte ori este posibil, și să execute orice analize prealabile de risc referitoare la datele cu caracter personal procesate, cu cooperarea Revanzatorului;

- să facă datele cu caracter personal transmite de Revanzator accesibile și consultabile doar de angajații împuterniciți și autorizați în acest scop din cauza funcției și a calității acestora, în limitele stricte a ceea ce este necesar pentru livrarea comenzilor;

- să se asigure că toate datele personale colectate, stocate sau prelucrate sunt colectate, stocate sau prelucrate doar în scopul specific pentru care au fost colectate, doar pe durata pentru care au fost colectate, și asigurându-se că doar angajații autorizați să acceseze datele au posibilitatea tehnică de a le accesa;

- să notifice fără întârziere Revanzatorul cu privire la orice breșă de securitate în ceea ce privește datele personale și să consemneze măsurile paliative implementate pentru a preveni orice pierdere sau divulgare suplimentară de date și să limiteze consecințele asupra persoanelor vizate.

Obligatii Revanzator:

- să obtina acordul explicit al Clientului final pentru transmiterea datelor cu caracter personal catre terte persoane (firma de curierat, Furnizor/importator produse, etc.);

- să incheie un acord cu firma de curierat care ridica produsele, despre respectarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor nr. 2016-679.

Prevederi finale

Va rugam consultati regulat acest document deoarece putem modifica continutul acestuia pentru a-i aduce imbunatatiri in vederea respectarii legislatiei in vigoare.

In situatia in care exista un contract incheiat intre firmele noastre, consideram acest document ca fiind act aditonal la contract.

Prin plasarea de comenzi dupa 25 mai 2018, sunteti de acord cu aceste prevederi si proceduri de lucru referitoare la protectia datelor cu caracter personal.